.

Machineopleidingen

Wij verzorgen opleidingen tot deskundigheid op de onderstaande machines/voertuigen, met mogelijkheid tot registratie voor de nascholing CBR. In elke cursus benoemen wij de belangrijke aspecten van het werk met de mogelijke risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Met de onderwerpen techniek, onderhoud, efficiency en communicatie leiden wij uw medewerkers vervolgens op tot deskundige dienstverleners. De lesstof sluit aan bij de dagelijkse praktijk en streeft naar duurzaam werken.

Wij bieden de volgende machineopleidingen aan:

 • Veegmachine klein en middelgroot
 • Wegdekreiniger
 • Kolkenzuiger
 • Combi
 • Hogedrukwagen/unit
 • Grondzuiger
 • Maai/zuigcombinatie
 • Huisvuiwagen

                                                                             

 

Procesmatige opleidingen

Deze opleidingen worden vaak gecombineerd met de machinetrainingen, maar zijn ook geschikt voor ondersteunende medewerkers. Met de opleidingen wordt een kwaliteitstructuur in het werk aangebracht door te werken met een heldere meetbare systematiek, zoals bijvoorbeeld het RAW bestek. Het werkproces wordt efficiënt ingericht en gevolgd, en zo ontstaat een lange termijn beeld van de resultaten. 

De opleidingen bestaan uit verschillende modules die los van elkaar kunnen worden gevolgd. Met de volledige lesstof kan de kwaliteit van het werk worden aangestuurd en gerapporteerd, met een objectief inzicht in de kosten die daarvoor worden gemaakt.

Wij hebben de volgende opleidingen in ons programma:

 • Beeldgericht werken met RAW richtlijnen
 • Inzamellogistiek
 • Effectief rioolbeheer

                          

 

 

Management Opleidingen

De ontwikkelingen in het beheer van de openbare ruimte en afvalverwerking raken de laatste jaren in een stroomversnelling. Als leidinggevende bepaalt u hoe en wanneer nieuwe ontwikkelingen in uw organisatie worden toegepast. Rijksoverheidsbeleid en maatschappelijke invloeden met name op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, maar ook automatisering en robotisering, bepalen steeds meer de inzet van materieel en mensen. 

Daarom bieden wij u de mogelijkheid in uw vakgebied een nieuwe visie te ontwikkelen die u stapsgewijs gereed maakt voor de toekomst. De huidige stedelijke structuur wordt geanalyseerd en vertaald naar een plan met de voor u mogelijke toekomstscenario's. 

De volgende opleidingen bieden wij aan:

 • Duurzame toekomst BOR 
 • Circulaire Afvalinzameling