.

Gedenkwaardige kerstdagen en een hoopvol nieuwjaar! 16 december 2020

Afgelopen jaar blijkt hoe een belangrijke factor gezondheid is in ons leven. Bijna als vanzelfsprekend zijn we vervuld met bezigheden maar de Corona pandemie doet ons realiseren dat niet alles maakbaar is en het leven ook een kwetsbare kant heeft. Desondanks..., hoop doet leven en de kerstdagen bieden ruimte voor bezinning en plannen voor het nieuwe jaar!

Wij wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2021!! 

                                                                                               

 

 

 

De veiligheid van VCA in de praktijk 11 november 2020

Met het handboek VCA leggen wij de basis voor uw certificering volgens VCA 2017/6.0 en heeft u een geregistreerd bewijs van deskundigheid en betrouwbaarheid naar uw opdrachtgever. 

De bewustwording van medewerkers op het gebied van veiligheid is echter niet alleen papierwerk. In de praktijk blijken bewegende delen, zichtbaarheid en werkdruk oorzaken van onveilige situaties en handelingen. Kennis van de risico's en de juiste werkhouding dragen bij aan het voorkomen van ongevallen met letsel.

Wij ondersteunen u met onder andere werkplekinspecties en instructie zodat veilig werken voorop staat en uw certificaat wordt gedragen in de organisatie!

                                                         

 

 

Onkruid en de beeldnorm 14 september 2020

In de openbare ruimte zien we als gevolg van het verbod op glyfosaat de onkruidgroei toenemen. Met een effectief plan helpt De Laat Beheeradvies met de beheersing van het straatbeeld. Inzet en frequentie van mens en machine worden ingepast in de CROW beeldsystematiek en de eventueel aanwezige software.

Wij rekenen de opties door en met een vernieuwde kostenstructuur kunt u duidelijk uitleggen welke inzet nodig is om een gewenste beeldkwaliteit te continueren. Natuurlijk ondersteunen wij u met de implementatie van het beeldkwaliteitsplan door gerichte opleidingen, zodat het plan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Stuurt u ons een bericht en wij informeren u vrijblijvend over de mogelijkheden!

    

 

 

 

Mensenkennis 23 juni 2020

Naast proces- en technische kennis zijn de communicatieve vaardigheden en de motivatie van uw medewerkers belangrijk voor de uitvoering van het werk. De Laat Beheeradvies ondersteunt deze ontwikkeling van de medewerkers door opleiding en coaching resulterend in een blijvende, prettige en uitdagende werkomgeving.

Wij helpen u bij het creëren van een gezonde werkcultuur en/of het oplossen van persoonlijke uitdagingen. Met een enkel gesprek kunnen wij u vaak al voorzien van een gedegen vrijblijvend advies. Het beperken van “ruis” in de organisatie voorkomt vaak ingrijpende maatregelen en maakt knelpunten bespreekbaar en hanteerbaar. Met respect voor mens en organisatie hebben wij altijd het gemeenschappelijke doel voor ogen.

Mensen zijn tenslotte geen robots!!

                                             

 

Circulair denken 6 april 2020

De Corona uitbraak doet ons, net als onze invloed op het klimaat, realiseren dat we in de toekomst verantwoord moeten handelen waar het gaat om gezondheid en leefbaarheid. De levenscyclus van producten verdient een nieuwe benadering, die bijvoorbeeld door ISO 14001 wordt ondersteund. Met als basis de bekende theorie van Ellen McArthur formuleren wij voor u een actieplan.

Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het bereiken van deze doelen waar het gaat om:

  • Materiaalpaspoort en waardebepaling
  • Conceptueel materiaalbeheer (assetmanagement)
  • Nieuwe hergebruikstrategieën
  • Van Milieustraat naar Recyclestraat 

Omdat elke organisatie zijn eigen kenmerken en marktsituatie heeft, adviseren wij op maat en brengen wij u stap voor stap naar een leidende rol in de branche, Als u interesse heeft in onze werkwijze zullen wij u gaarne in een vrijblijvend gesprek onze toekomstvisie over uw bedrijf/organisatie tonen en kunnen we samen een ontwikkeling starten.

 

 

Corona uitwerkingen maart 2020

Door de uitbraak van het Corona virus zijn een aantal activiteiten uitgesteld en vertrouwen wij op uw begrip. Wij spreken ons medeleven uit aan mensen, en hun omgeving, die getroffen zijn door het virus. Eens te meer blijkt dat gezondheid het belangrijkste is dat de mens kan bezitten. Onze opleidingen en adviezen dragen bij aan die overtuiging.

De Laat Beheeradvies neemt de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht en volgt de berichtgeving nauwlettend. Wij houden ons aan het Protocol voor de Afvalsector dat wordt ondersteund door diverse organisaties waaronder de NVRD.

 

  

 

Veiligheidsladder NEN 18 maart 2020

De Laat Beheeradvies adviseert u bij de invoering van de Veiligheidsladder die per 2021 door de GCVB wordt gehanteerd. Met het VCA-certificaat als fundament maken wij de RI en E tot een actueel document, en geven u een structuur naar de gewenste trede.

                                            

Met een analyse en ondersteuning begeleiden wij u naar een veiligheidsbeleid dat volledig is geïntegreerd in het werk. Door samen een visie en strategie op te stellen wordt met duidelijke en hanteerbare procedures veiligheid in uw bedrijf geïmplementeerd. Uw beleid wordt inzichtelijk voor de aanbestedende dienst en/of hoofdaannemer, en toont de overtuiging dat u en uw medewerkers de risico’s beheersen.                                

Neem met ons contact op over onze praktische opleidingen voor uw medewerkers en onze vooruitstrevende adviezen op het gebied van interviews en waarnemingen!

                                                                           

  

Bedankt voor uw bezoek! 11 februari 2020

                      

We waren blij met uw bezoek op de Infrarelatiedagen en hopen dat we u genoeg hebben geïnformeerd. De beursenquête heeft weer een hoog aantal tevreden bezoekers geregistreerd. Met nieuwe ideeën en inspiratie kunnen wij u het komende jaar nog meer te ondersteunen in uw bedrijfsvoering, met opleiding en advies op maat.

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen of een mailbericht sturen!

Infrarelatiedagen 2020

Op de infrarelatiedagen te Hardenberg kunnen wij u nader adviseren over onze mogelijkheden en werkwijze. U bent van harte welkom op onze stand!

 

 

 

Electrische accu met twee keer zoveel capaciteit 20 januari 2020

Het Israëlische bedrijf StoreDot werkt al jaren aan een Li-ion accu met twee keer de capaciteit van de huidige accu's. Door een dunne lamellenconstructie werkt de accu efficiënter en produceert minder warmte bij snel laden en ontladen. Met een anode van silicium in plaats van grafiet kan StoreDot een auto-accu binnen 5 minuten volledig laden naar een rijbereik van 500 kilometer. Silicium is binnen de accu veel beter in staat Li-ionen te binden. Onder andere Daimler Benz en BP nemen deel aan het project.

Met deze techniek wordt elektrische aandrijving in de Afvalinzameling en Reiniging binnen enkele jaren mogelijk zonder logistieke aanpassingen.

Ook het Nederlandse bedrijf Leyden Jar, ontstaan uit een vinding van ECN en TNO met hetzelfde principe, bouwt aan een fabriek in Brabant en hoopt medio 2020 de pilot plant in bedrijf te hebben. Daarnaast is het Zwitserse Innolith voorloper met accu-ontwikkeling. Zij maken gebruik van andere materialen en noemen nog geen directe marktintroductie van de accu.

Een duurzamere toekomst komt snel naderbij!

 

Emissietoekomst 11 augustus 2019

De wereld vraagt om nieuwe vormen van duurzaamheid. De Laat Beheeradvies kan u en uw medewerkers met training en advies helpen. Met een heldere visie en bruikbare oplossingen begeleiden wij u in het proces naar een meer duurzame bedrijfsvoering.

Wij ondersteunen u graag met een vrijblijvend advies en altijd een concreet resultaat bij de beperking van uw CO2 footprint!