.

Duurzaamheid in de afvalinzameling 23 maart 2022

De Laat Beheeradvies heeft namens de NVRD aan een ISWA onderzoek deelgenomen. Het betrof een benchmark naar de wereldwijde invoering van emissie-arme huisvuilwagens.

Doel was een overzicht van de belemmeringen en aandachtspunten bij de keuze voor de duurzame huisvuilwagens te verzamelen. Steden, private bedrijven en fabrikanten hebben vrijblijvend deelgenomen en ervaringen gedeeld. Het onderzoek is samen met de ISWA projectgroep door Frith consultants Ltd uitgewerkt en wordt spoedig gepubliceerd!

Het rapport laat een veelzijdig beeld van toegepaste brandstoffen en energie zien waarbij de internationale voortrekkersrol van Nederland opvalt.

Natuurlijk kunnen wij u nader informeren!

 

 

 

                        

Beeldkwaliteit als uitgangspunt 16 februari 2022

Zijn de te volgen beeldnormen bekend bij de uitvoerende medewerkers? Moet ik wel of niet ingrijpen? Wanneer verwijderen we onkruid?

Met een antwoord deze vragen kunnen wij u helpen. Door een kant en klare uitleg gaat u efficiënter werken en wordt de schoonheidsgraad in de openbare ruimte een gelijkmatige norm. Met de beeldsystematiek van bijvoorbeeld het CROW verbinden wij theorie en praktijk, en wordt de kern duidelijk.

Vraag ons naar onze methode en informeren u vrijblijvend!

 

                                                 

                                                         

VCA en uw toolbox 14 januari 2022

Met een VCA certificatie moet u op regelmatige basis een toolbox verzorgen. De Laat Beheeradvies kan u helpen met de invulling en registratie.

Wij kennen uw machines op het gebied van veiligheid, maar ook met kennis van onderhoud en bediening. Met een begrijpelijke uitleg en praktijkvoorbeelden wijzen wij de medewerkers op de risico's voor gezondheid en de kans op letsel in het werk. Zo bent u gewaarborgd en werkt u aan het behoud van uw VCA certificaat.

Natuurlijk kunnen we ook met een cursus de benodigde deskundigheid aan uw machinisten overbrengen!!

                                                        

 

 

Een gelukkig en gezond 2022...!! 30 december 2021

Dat wensen wij u in een tijd die laat zien dat de mens kwetsbaar is net als onze leefomgeving.

Laten we dat proberen met respect voor iedereen. Tijdens onze instructies en adviezen is dat ook onze basis. Met een menselijke benadering wordt, naast alle techniek en de noodzakelijke procedures, het werkplezier bevorderd en dat maakt uw organisatie flexibel en vitaal.

Het leven is meer dan materieel en rendement.....

                                                                                

 

De valkuilen van uw veegbeleid  16 november 2021

Naast de technische kennis over uw veegmachines, zodat minder schade optreedt en er efficiënter wordt gewerkt, valt of staat de beeldkwaliteit van de buitenruimte met een doordachte inzet van het materieel. Wordt er op de juiste plaats op het juiste moment geveegd? Wat is het te vegen areaal en de samenstelling van uw verharding?

Om daar winst te behalen is maatwerk instructie naar uw medewerkers vereist.

Wij kunnen u helpen in dat proces doordat we begrijpen waar de knelpunten liggen.

Vrijblijvend voorzien wij u graag van onze visie en aanpak!!

                                      

 

 

Zit ik op de juiste weg?  13 oktober 2021

Welke werkzaamheden gaan zorgen voor het grote deel van uw activiteiten? Welke machines zijn daarvoor nodig en met welke energie/brandstof? De specialisten van De Laat Beheeradvies kunnen uw vrijblijvend adviseren over de kansen en obstakels naar de toekomst.

Niemand weet natuurlijk precies hoe de wereld er over 10 jaar uit ziet, maar wij kunnen met u zeker een aantal belangrijke factoren van invloed benoemen!

                               

 

De prestaties van uw machine  17 september 2021

Uw machine veegt of reinigt zichtbaar. Maar wordt de capaciteit optimaal benut?! Met onze trainingen leren wij de machinist daar op te letten en de conditie van de machine te bepalen. Bijvoorbeeld door te zorgen zorgen voor de juiste afstemming van slang en spuitkop, of te wijzen op een regelmatige reiniging van zuigmond en vuilcontainer.

Hoe zit het met de balancering van componenten? Een verstoorde balans zorgt voor gezondheidsschade en verkort de levensduur van uw machine. Zorg voor een optimale prestatie van uw materieel!!

                                                                                                    

 

 

Risico Inventarisatie- en Evaluatie  6 augustus 2021

Weet u zeker dat al uw werkzaamheden staan beschreven in de RI en E? Onze ervaring is vaak dat dat niet zo is. Werkzaamheden veranderen en nieuwe machines met meer mogelijkheden worden in gebruik genomen. Het is goed te controleren of uw RI en E up-to-date is.

Dat maakt namelijk dat u weet waar en wanneer uw medewerkers gevaar lopen! U kunt ze daartegen beschermen en het bespaart u veel tijd en uitleg bij een ongeval......

Zullen wij met u de risico's inventariseren?

 

 

Week van de veiligheid  18 juli 2021

Deze week was al weer de eerste week van juni. Maar dat wil niet zeggen dat daarmee de aandacht voor veilig werken kan verslappen. Altijd heeft veilig werken topprioriteit. In het verkeer, met de machine, maar ook tijdens onderhoud van de machine.

- Zijn de afstellingen correct?

- Is de machine gereinigd?

- Zijn alle beveiligingen in orde?

Met onze cursussen maken wij uw medewerkers het gehele jaar bewust van de risico's op letsel en schade aan de gezondheid!

                                                          

 

Duurzaam reinigen en transport  26 mei 2021

Het klimaat verandert en maakt de transitie naar duurzame mobiliteit noodzakelijk. De klimaatdoelen zijn duidelijk geformuleerd en ook van invloed op uw organisatie.

Om in de toekomst grote migraties en economische conflicten te voorkomen zijn nieuwe natuurlijke energiebronnen een oplossing. Met zonnenergie, wind- en waterkracht wordt direct elektriciteit gegenereerd en via het hoogspanningsnet naar uw locatie getransporteerd zonder bijkomende emissie. Natuurlijk kunt u ook zelf middels zonnepanelen de nodige elektrische energie produceren...!!

Het maakt elektriciteit tot de meest efficiënte toekomstige aandrijving van machines en voertuigen tegen blijvend lage kosten. Door de nieuwste ontwikkeling van accu's en batterijen is naast stedelijk vervoer ook regionaal transport zonder capaciteitsprobleem mogelijk.

Wij kunnen u ondersteunen op het gebied van:

  • Type en uitvoering
  • Laadsysteem en efficiëncy
  • Hoogspanningsnet
  • Databeheer en privacy
  • Onderhoud- en beheerkosten
  • Life cycle en recycling

Als project of met een vrijblijvend (kosteloos) advies transformeren wij uw machinepark naar een schonere bedrijfsvoering!!

 

                            

 

 

Onderhoud machine en truck  6 mei 2021

Met name reinigingsmachines en -voertuigen zijn gevoelig voor onderhoud. Straatvuil en afval belemmert de goede werking. Samen met aandacht voor veiligheid, gezondheid en efficiency instrueren wij de bedieningsmensen op het gebied van onderhoud. Theorie en praktijk worden gecombineerd tot een effectieve training en leiden vaak tot verbetering in de bedrijfsvoering.

Onderstaand het vuilrooster van een veegmachine dat lange tijd niet is gereinigd. Het machine vertoonde capaciteitsproblemen en functioneerde niet goed.

Met heldere, deskundige en objectieve lesstof blijft uw wagenpark door onze instructie betrouwbaar, duurzaam en inzetbaar. Wij helpen u graag!!

                                                   

 

 

 

De week van de afvalhelden  24 februari 2021

Elke dag reinigen heel veel afvalhelden onze leefomgeving. Van zwerfvuil en rioolslib tot afvalcontainer zorgen zij met inzameling en verwerking voor een schone wereld, zoals maar weer eens duidelijk blijkt uit de essentiële functie gedurende de coronatijd.

Wij waarderen u en uw afvalhelden en werken samen aan een nog betere en professionele uitvoering van al dat werk!!                                                                                                                                                                            

 

 

Gelezen in GRAM het vakblad van de NVRD:

Het februari nummer van 2021 staat weer vol met de actuele ontwikkelingen in de branche!

 

 

 

Machinebeheersing 18 januari 2021

Kennen uw bedieningsmensen alle risico's van de machine? Begrijpen ze de werking en weten ze welk onderhoud moet worden gepleegd? Wij leiden uw medewerkers op tot professionele machinisten zodat u veel effectiever werkt met de organisatie. Minder stilstand en minder kosten. 

De medewerker wordt zich bewust van de kracht van zijn werk en begrijpt dat de machine een verlengstuk is van zijn eigen inzicht. 

Door in het proces tevens met u mee te denken over logistiek en kwaliteit levert een cursus altijd meer op dan het in eerste instantie lijkt.

Informeer naar onze mogelijkheden. Wij voorzien u gaarne van een vrijblijvend advies!!

                              

 

 

Gedenkwaardige kerstdagen en een hoopvol nieuwjaar! 16 december 2020

Afgelopen jaar blijkt hoe een belangrijke factor gezondheid is in ons leven. Bijna als vanzelfsprekend zijn we vervuld met bezigheden maar de Corona pandemie doet ons realiseren dat niet alles maakbaar is en het leven ook een kwetsbare kant heeft. Desondanks..., hoop doet leven en de kerstdagen bieden ruimte voor bezinning en plannen voor het nieuwe jaar!

Wij wensen iedereen een gezond en voorspoedig 2021!! 

                                                                                               

 

 

 

De veiligheid van VCA in de praktijk 11 november 2020

Met het handboek VCA leggen wij de basis voor uw certificering volgens VCA 2017/6.0 en heeft u een geregistreerd bewijs van deskundigheid en betrouwbaarheid naar uw opdrachtgever. 

De bewustwording van medewerkers op het gebied van veiligheid is echter niet alleen papierwerk. In de praktijk blijken bewegende delen, zichtbaarheid en werkdruk oorzaken van onveilige situaties en handelingen. Kennis van de risico's en de juiste werkhouding dragen bij aan het voorkomen van ongevallen met letsel.

Wij ondersteunen u met onder andere werkplekinspecties, toolbox en instructie zodat veilig werken voorop staat en uw certificaat wordt gedragen en behouden in de organisatie!

                                                                                                                                                                                             

 

 

Onkruid en de beeldnorm 14 september 2020

In de openbare ruimte zien we als gevolg van het verbod op glyfosaat de onkruidgroei toenemen. Met een effectief plan helpt De Laat Beheeradvies met de beheersing van het straatbeeld. Inzet en frequentie van mens en machine worden ingepast in de CROW beeldsystematiek en de eventueel aanwezige software.

Wij rekenen de opties door en met een vernieuwde kostenstructuur kunt u duidelijk uitleggen welke inzet nodig is om een gewenste beeldkwaliteit te continueren. Natuurlijk ondersteunen wij u met de implementatie van het beeldkwaliteitsplan door gerichte opleidingen, zodat het plan ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Stuurt u ons een bericht en wij informeren u vrijblijvend over de mogelijkheden!

    

 

 

 

Mensenkennis 23 juni 2020

Naast proces- en technische kennis zijn de communicatieve vaardigheden en de motivatie van uw medewerkers belangrijk voor de uitvoering van het werk. De Laat Beheeradvies ondersteunt deze ontwikkeling van de medewerkers door opleiding en coaching resulterend in een blijvende, prettige en uitdagende werkomgeving.

Wij helpen u bij het creëren van een gezonde werkcultuur en/of het oplossen van persoonlijke uitdagingen. Met een enkel gesprek kunnen wij u vaak al voorzien van een gedegen vrijblijvend advies. Het beperken van “ruis” in de organisatie voorkomt vaak ingrijpende maatregelen en maakt knelpunten bespreekbaar en hanteerbaar. Met respect voor mens en organisatie hebben wij altijd het gemeenschappelijke doel voor ogen.

Mensen zijn tenslotte geen robots!!

                                             

 

Circulair denken 6 april 2020

De Corona uitbraak doet ons, net als onze invloed op het klimaat, realiseren dat we in de toekomst verantwoord moeten handelen waar het gaat om gezondheid en leefbaarheid. De levenscyclus van producten verdient een nieuwe benadering, die bijvoorbeeld door ISO 14001 wordt ondersteund. Met als basis de bekende theorie van Ellen McArthur formuleren wij voor u een actieplan.

Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het bereiken van deze doelen waar het gaat om:

  • Materiaalpaspoort en waardebepaling
  • Conceptueel materiaalbeheer (assetmanagement)
  • Nieuwe hergebruikstrategieën
  • Van Milieustraat naar Recyclestraat 

Omdat elke organisatie zijn eigen kenmerken en marktsituatie heeft, adviseren wij op maat en brengen wij u stap voor stap naar een leidende rol in de branche, Als u interesse heeft in onze werkwijze zullen wij u gaarne in een vrijblijvend gesprek onze toekomstvisie over uw bedrijf/organisatie tonen en kunnen we samen een ontwikkeling starten.

 

 

Corona uitwerkingen maart 2020

Door de uitbraak van het Corona virus zijn een aantal activiteiten uitgesteld en vertrouwen wij op uw begrip. Wij spreken ons medeleven uit aan mensen, en hun omgeving, die getroffen zijn door het virus. Eens te meer blijkt dat gezondheid het belangrijkste is dat de mens kan bezitten. Onze opleidingen en adviezen dragen bij aan die overtuiging.

De Laat Beheeradvies neemt de voorzorgsmaatregelen van het RIVM in acht en volgt de berichtgeving nauwlettend. Wij houden ons aan het Protocol voor de Afvalsector dat wordt ondersteund door diverse organisaties waaronder de NVRD.

 

  

 

Veiligheidsladder NEN 18 maart 2020

De Laat Beheeradvies adviseert u bij de invoering van de Veiligheidsladder die per 2021 door de GCVB wordt gehanteerd. Met het VCA-certificaat als fundament maken wij de RI en E tot een actueel document, en geven u een structuur naar de gewenste trede.

                                            

Met een analyse en ondersteuning begeleiden wij u naar een veiligheidsbeleid dat volledig is geïntegreerd in het werk. Door samen een visie en strategie op te stellen wordt met duidelijke en hanteerbare procedures veiligheid in uw bedrijf geïmplementeerd. Uw beleid wordt inzichtelijk voor de aanbestedende dienst en/of hoofdaannemer, en toont de overtuiging dat u en uw medewerkers de risico’s beheersen.                                

Neem met ons contact op over onze praktische opleidingen voor uw medewerkers en onze vooruitstrevende adviezen op het gebied van interviews en waarnemingen!

                                                                           

  

Bedankt voor uw bezoek! 11 februari 2020

                      

We waren blij met uw bezoek op de Infrarelatiedagen en hopen dat we u genoeg hebben geïnformeerd. De beursenquête heeft weer een hoog aantal tevreden bezoekers geregistreerd. Met nieuwe ideeën en inspiratie kunnen wij u het komende jaar nog meer te ondersteunen in uw bedrijfsvoering, met opleiding en advies op maat.

Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen of een mailbericht sturen!

Infrarelatiedagen 2020

Op de infrarelatiedagen te Hardenberg kunnen wij u nader adviseren over onze mogelijkheden en werkwijze. U bent van harte welkom op onze stand!

 

 

 

Electrische accu met twee keer zoveel capaciteit 20 januari 2020

Het Israëlische bedrijf StoreDot werkt al jaren aan een Li-ion accu met twee keer de capaciteit van de huidige accu's. Door een dunne lamellenconstructie werkt de accu efficiënter en produceert minder warmte bij snel laden en ontladen. Met een anode van silicium in plaats van grafiet kan StoreDot een auto-accu binnen 5 minuten volledig laden naar een rijbereik van 500 kilometer. Silicium is binnen de accu veel beter in staat Li-ionen te binden. Onder andere Daimler Benz en BP nemen deel aan het project.

Met deze techniek wordt elektrische aandrijving in de Afvalinzameling en Reiniging binnen enkele jaren mogelijk zonder logistieke aanpassingen.

Ook het Nederlandse bedrijf Leyden Jar, ontstaan uit een vinding van ECN en TNO met hetzelfde principe, bouwt aan een fabriek in Brabant en hoopt medio 2020 de pilot plant in bedrijf te hebben. Daarnaast is het Zwitserse Innolith voorloper met accu-ontwikkeling. Zij maken gebruik van andere materialen en noemen nog geen directe marktintroductie van de accu.

Een duurzamere toekomst komt snel naderbij!

 

Emissietoekomst 11 augustus 2019

De wereld vraagt om nieuwe vormen van duurzaamheid. De Laat Beheeradvies kan u en uw medewerkers met training en advies helpen. Met een heldere visie en bruikbare oplossingen begeleiden wij u in het proces naar een meer duurzame bedrijfsvoering.

Wij ondersteunen u graag met een vrijblijvend advies en altijd een concreet resultaat bij de beperking van uw CO2 footprint!